Latvijas cempionats gara (11-05-2019)
Categoria: Competition
Mapa/Área: Kapusils
Organisação: Smiltene
País: Latvia
Disciplina: Individual
3.v man. ?oti apmierin?ts ar skr?jienu. Bija tests + treni?š viss vien?. K?jas pirms starta vieglas un atsper?gums k? pirms Pasaules ma?iem, re?ls sp?ks un vieglums. Lija lietus un bija auksti, p?c taure?a metu ?trumu nost, jo palika auksti. Tauri?? pa 6min pan?cu Kr?mi?u J?ni un Slikšj?ni. GPS Replay: http://sportrec.eu/ui/#1ed2d4u
Mostrar comentários (0)
 
Latvijas cempionats gara (11-05-2019)