Latvijas cempionats gara (2019-05-11)
Categoria: Competition
Nome della mappa: Kapusils
Organizzatore: Smiltene
Paese: Latvia
Disciplina: Individual
3.v man. ?oti apmierin?ts ar skr?jienu. Bija tests + treni?š viss vien?. K?jas pirms starta vieglas un atsper?gums k? pirms Pasaules ma?iem, re?ls sp?ks un vieglums. Lija lietus un bija auksti, p?c taure?a metu ?trumu nost, jo palika auksti. Tauri?? pa 6min pan?cu Kr?mi?u J?ni un Slikšj?ni. GPS Replay: http://sportrec.eu/ui/#1ed2d4u
Visualizza commenti (0)
 
Latvijas cempionats gara (2019-05-11)