Latvijas cempionats gara (11-05-2019)
Catégorie: Competition
Carte/région: Kapusils
Organisateur: Smiltene
Pays: Latvia
Discipline: Individual
3.v man. ?oti apmierin?ts ar skr?jienu. Bija tests + treni?š viss vien?. K?jas pirms starta vieglas un atsper?gums k? pirms Pasaules ma?iem, re?ls sp?ks un vieglums. Lija lietus un bija auksti, p?c taure?a metu ?trumu nost, jo palika auksti. Tauri?? pa 6min pan?cu Kr?mi?u J?ni un Slikšj?ni. GPS Replay: http://sportrec.eu/ui/#1ed2d4u
Montrer les commentaires (0)
 
Latvijas cempionats gara (11-05-2019)