Massen Stafetten (24-03-2019)
Catégorie: Competition
Carte/région: 20km NA from Nykoping
Organisateur: Vartripeln
Pays: SWE
Discipline: Relay
Relais: 2nd
Ar temp. skr?ju un nelaba d?ša.. 12min 1.etap? Esa atn?ca, tad es, Rihards, Edaurdo. Kopum? nek?das saj?tas par komandu - jau rodas pieradums, ka b?s vilšan?s.. nekas nep?rsteidz. Nezinu ko Tume vad?ba dom?.. GPS Replay: https://bit.ly/2K3xldB
Montrer les commentaires (0)
 
Massen Stafetten (24-03-2019)